Czym jest minimal poetry?

Minimalizm w poezji wywodzi się z tych samych źródeł, co odpowiadający mu nurt minimalizmu w innych dziedzinach, głównie w plastyce.
Podobnie jak w innych kierunkach, dąży do maksymalnego ograniczenia środków wyrazu, zachowania porządku, przejrzystości formy. Minimalizm nierzadko odrzuca intelektualnie skomplikowaną poetykę, koncentrując się głównie na eksponowaniu harmonii czy też samej idei.
Dzieła te mają w sobie rodzaj sterylności, charakteryzują się wysoką precyzją doboru słów, a odbiór wraz z konstrukcją tekstu poetyckiego, odbywa się często już na poziomie znaku, znaczenia, obrazu. Wyostrzony w ten sposób proces twórczy pozwala sięgnąć warstw języka, czym sprawia, że treść
staje się niby anonimowa, neutralna, obiektywna.
Skojarzenie z językiem reklamy i mody. Zmysłowy i filigranowy charakter. Przypominają obcowanie z najbardziej wyrafinowanym, pełnym wykwintności gadżetem, przy którym pragniemy niemal zapomnieć, że to w końcu kontakt z literaturą.
Recenzja poezji
Poetry review
Czym jest minimal poetry?
What is minimal poetry?
Książki / Books - Kibol
Blog