Minimal PoetryWybierz własne odbicie
ze swojej perspektywy
pod jedynym takim kątem

i osobiście nadaj mu własny charakter
Choose your own reflection
from your perspective
from the one angle

and give it a unique character